Marslev Børnehus søger en pædagog på 37 timer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du nysgerrig på andre mennesker? Er du bevidst om, at relationer kræver ydmyghed og velovervejede handlinger?
Går du forrest som en tydelig voksen?

Så kan det sagtens være dig, der passer godt i vores hus!

Marslev Børnehus er en integreret institution med pt. 19 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Vi er en del af landsbyordningen, hvor vi er meget optagede af den gode og trygge overgang fra vuggestue og dagpleje til børnehave og videre i skole. Vi er et børnehus med stort fokus på faglig udvikling og daglig sparring med hinanden. For os er det vigtigt, at vi hver dag engagerer os i at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn. Vi ønsker sammen at skabe kvalitet i det pædagogiske arbejde. Vi arbejder med planlagte pædagogiske aktiviteter, samtidig med at vi også har øje for at følge det, børnene lige pt er optagedt af. Her holdes" snuden i sporet" med fokus på kerneopgaven. Et positivt arbejdsmiljø er vigtigt for os og vi hjælper alle til, hvor der er brug for det.

Vi forventer, at du er:

 • Uddannet pædagog
 • Aktivt deltagende i udviklingen af den pædagogiske praksis
 • Fleksibel med et godt overblik
 • Loyal over for beslutninger både i gruppen og det samlede hus
 • Naturligt deltagende i at løse kerneopgaven i hele huset
 • Stabil og kan gå forrest
 • God til at kommunikere
 • Positiv, smilende og udadvendt over for alle
Det forventes at du deltager i aftenmøder i form af personalemøder og forældremøder, samt enkelte andre arrangementer uden for normal åbningstid. Forældresamtaler kan ligge uden for åbningstid. Stuemøder er indlagt i arbejdstiden.

Stillingen er i børnehavegruppen.
Vi ser gerne at du kommer på besøg, så vi kan præsentere vores fantastiske hus.
Du kan kontakte daglig leder Katrine Madsen for at lave en aftale eller stille spørgsmål til stillingen på telefon 24902798.

Sidste frist for ansøgning er d. 16.2.24. Der afholdes løbende samtaler.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst på området.
 • Nyuddannede pædagoger får 1 løntrin og bliver aflønnet på løntrin 27.
 • Pædagoger med 2 års erfaring får 2 løntrin og aflønnes på løntrin 28.
 • Diplommoduller, der er relevante i stillingen, aflønnes således:
10 ECTS point giver 4370 kr. årligt.
30 ECTS point giver 7.720 kr. årligt.
60 ECTS point giver 14.860 kr. årligt.

Derudover forhandles der altid individuel løn ved den årlige lønforhandling i august.

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.


Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d8868e1a)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Marslev Byvej, 5290 Marslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5978495

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet