Hjælp børnene med skolestarten - Bliv pædagog på Marslev Skole og Børnehus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at hjælpe børn i gang med skolelivet, så søger Marslev Skole og Børnehus dig fra 1.august 2024

Marslev Skole og Børnehus søger en pædagog med en ansættelse på 30 timer om ugen, men i skoleåret 24-25 vil stillingen være forhøjet til 37 timer. Stillingen er som  Skole- og SFO-pædagog, hvilket betyder, at der er timer i henholdsvis skole og SFO.
Marslev Skole er beliggende i Kerteminde Kommune, tæt på Odense, i en mindre landsby omgivet af skøn natur med mulighed for gode ture og brug af lokalområdet .
Børnene på skolen kommer hovedsagelig fra de omkringliggende villakvarterer og fra generelt velfungerende familier.
Marslev Skole er fra 0. – 6. klasse og fødeskole til Nymarkens Skole og Børnehus. Vi vægter såvel høj trivsel som høj faglighed. Vi værner om stedet og hinanden.
Marslev SFO har ca. 70 indskrevne børn.
SFOen har egne store lokaler og gør brug af skolens lokaler samt uderummet med legeplads, multibane og grønne områder omkring skolen.
At være pædagog på Marslev Skole:

 • Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang. Vi arbejder med læring og trivsel. Lige nu er vi en del af et udviklingsprojekt TOPH skolebørn i samarbejde med Socialstyrelsen laves vurderinger og tiltag omkring elevernes trivsel. I det kommende skoleår vil du som medarbejder blive inddraget i, at virkeliggøre "Fremtidens skole" på Marslev.
 • Understøttende undervisning varetages både af lærere og pædagoger. Det betyder, at du også vil have en vigtig funktion i forhold til gennemførelse af den understøttende undervisning. I dette skoleår er de fleste understøttende undervisningstimer omlagt til to voksen timer. Samarbejdet med lærerne foregår i teams.
 • Som pædagog på skolen bidrager du til børnenes trivsel og velvære og er en vigtig og samlende person på tværs af fag og skole og SFO.
 • Denne stilling vil primært være knyttet op på 2. kl. samt timer i idræt og to voksentimer i 4. og 6. klasse.

At være pædagog i Marslev SFO er et alsidigt job:
 • Som pædagog i Marslev SFO varetager og planlægger vi sammen SFO’ens hverdag og aktiviteter. Vi lægger stor vægt på det relationelle arbejde mellem børn og voksne samt børn og børn imellem.
 • SFO’en er børnenes eget forlængede værelse væk fra hjemmet, og tid i SFO’en er børnenes egen frie tid, og vi værner højt om denne frihed. Vi ser det som vores opgave at facilitere børnenes tid efter skole, så de både for mulighed for at bearbejde dagen positivt, udvikle egne kompetencer, styrke sociale relationer, men også mulighed for blot at koble af og lade op på egen bedste måde.
 • Det er i denne frie tid, hvor de sociale spilleregler og handlemuligheder bliver sat i fokus, og vores opgave er at facilitere behov og ønsker hensigtsmæssigt mellem alle parter. Det gør vi ved at igangsætte forløb og aktiviteter, som kræver, fremmer og fordrer relationelle aktiviteter, og ved at være en naturlig del af den hverdag, som børnene selv skaber.
 • SFO’en er fuld af muligheder. Som personalegruppe lytter vi til hinandens input og ønsker om at skabe liv og aktiviteter for børnene. Vi vægter højt at kunne hjælpe hinanden med at udvikle og igangsætte aktiviteter og forløb. Det er vigtigt for os, at vores forskelligheder som voksne og individuelle kompetencer er en styrke for det der er SFO liv i Marslev SFO.

Vi forventer at du:
 • Er indstillet på at arbejde i mange forskellige samarbejdsrelationer på tværs af både skole og SFO, samt børnehuset i forbindelse med kommende skolebørn.
 • Byder ind og bringer din faglighed i spil og forstår at samarbejde bredt
 • Har en grundlæggende IT forståelse og kan bruge digitale platforme og værktøjer.
 • Kan kommunikere og formidle dig selv og din faglighed bredt og i mange kontekster, både digitalt og på tværs af børnegrupper og faggrupper
 • At du forstår vigtigheden i det relationelle arbejde, der ligger til grund for den tryghed og de sociale udviklingspotentialer i hverdagen, som vi hele tiden arbejder med.
 • Er omstillingsparat og fleksibel og forstår, at dagligdagen i både skole og SFO byder på nye glæder og udfordringer hver dag.
 • Det vil være en fordel, hvis du kan lide og har erfaringer med sportslige aktiviteter.


Ansøgningsfrist er d. 20. juni kl. 12
Udvælgelse af ansøgere bliver d. 20. juni og ansættelsessamtaler bliver d. 24. juni.
Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

Har du lyst til at vide mere om os, så er du velkommen til at besøge os.
Du kan kontakte:
Viceskoleleder Lene Mosegaard Hansen
Tlf: 28608445
lhy@kerteminde.dk
 

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=bc1dfaf2)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Marslev Byvej, 5290 Marslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6061508

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet